VISION

Vi tror och har sett att Bibeln kan förvandla

individer, familjer, samhällen och nationer.

GUDS ORD är levande och något som verkligen håller att bygga på! Vi upplever att Gud har gett oss en vision om att ge Bibeln till Sveriges folk – igen.

DET ÄR AVGÖRANDE för oss att återupptäcka Guds ords förvandlande kraft. Dels för att förstå vår kultur och vårt samhälle, dels för att det är ett förråd som vi kan hämta viktiga lärdomar ifrån. Vi tror att Bibeln är den i särklass mest pålitliga grund på vilken hela vår värdegrund behöver läggas. De tidlösa sanningarna i Bibeln är relevanta idag, de är en källa som vi kan ösa vishet och insikt ur, de ger svar rakt in i de utmaningar vi står inför i samhället.

Har du hört talas om Bibelfattigdom?

Vi  tror att Bibeln är en gåva som Gud har gett människan. När vi hör om “bibelfattigdom” kanske vi inte tänker på  Sverige. Givetvis handlar det till stor del om att ge Guds ord till de folk som fortfarande inte har Bibeln på sitt språk, men det handlar också om att sätta Bibeln i människors händer oavsett vilket land man lever i. I många ”kristna” länder, som exempelvis Sverige, är det många som idag aldrig har öppnat en Bibel.

Vi är övertygade om att Gud längtar efter att varje svensk ska återupptäcka hans ord.

Och att hans önskan för alla människor är att deras liv ska vara byggda på en fast grund.

Liv som kan motstå regn, översvämningar och stormar, eftersom huset är byggt på berget.

Och vi behöver din hjälp för

att se den visionen förverkligas.