DÅ & NU

Att förstå kopplingen mellan Sverige och Bibeln.

EN VIKTIG DEL av att förstå vår kultur och vårt samhälle idag ligger i att förstå den grundläggande roll som Bibeln och kristendomen haft i formandet av vår kultur och identitet och våra värderingar.

 

VI KAN BLICKA tillbaka till när kung Gustav Vasa på 1500-talet introducerade reformationen och den första Bibeln på svenska. Vidare kan vi se på väckelserörelserna på 1800-talet som gjorde det möjligt för vanliga människor att själva läsa Bibeln. Mer nyligen finns 1900-talets Pingstväckelse som lämnat spår i den kristna tron som vi till stor del praktiserar idag. Vi ser tydligt att det svenska samhällsbygget är format av denna uråldriga bok, Bibeln.

MENINGEN med att blicka tillbaka för att minnas vår historia är att se hur långt bort från våra rötter vi har kommit och ge en förståelse för hur vi har hamnat där vi är idag.

Det effektivaste sättet att förstöra människor är att förneka och utplåna deras egen uppfattning om deras historia.

- GEORGES ORWELL

TROTS DENNA rika historia finns det en tydlig klyfta mellan var vi kommer från och vår nuvarande verklighet. Idag har vi en inblick i hur djup denna klyfta har blivit; otroliga 87 % av svenska folket under 30 års ålder har aldrig läst Bibeln eller tror att Gud existerar.

VAD DETTA TALAR om för oss är att det finns en generation av svenskar som saknar de nödvändiga förutsättningarna för att kunna förstå vilka de är som kultur, civilisation och folk. Vi ser effekten av detta i vårt samhälle när vi betraktar familjen sönderfall, segregationsproblem, depression och självmord bland unga, för att nämna några områden. Medan vår nation försöker tackla dessa problem, ser vi tydligare och tydligare verkligheten: våra fundament vilar på sandig mark. En viktig orsak till det är att det saknas en övertygelse om Bibelns relevans.

Utifrån det här föddes Bibeln till alla.

EN STARK TRO på att Guds ord kan bli grunden i vårt land igen.