Arjeplog 2021

Nästa Bibelutdelning blir i Arjeplogs kommun maj 2021. På grund av corona skjuter vi alltså upp satsningen från 2020 till 2021.

Hoppas att många har möjlighet att vara med och dela ut Guds ord i vår!
 

Om Arjeplogs kommun:
Invånare: 2790 • Hushåll: cirka 1350 •Yta: 14 494 km
²


Lite siffror från Vilhelmina 2019:
Besökta hem: 3401
Antal utdelade Biblar: 1205

65% av de som var hemma tackade ja till en Bibel.

Läs gärna artikeln i Världen Idag.

Den som hör dessa mina ord

och handlar efter dem

liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på berggrund.

- JESUS, SNICKAREN FRÅN NASARET

Bibeln till alla är en del av ett globalt initiativ som handlar om att utrota Bibelfattigdomen i världen.

Vår vision är att Guds ord på nytt får bli den förvandlande kraften för människor och hela samhället. Vår målsättning är både enkel och frimodig: att erbjuda varje hem i Sverige en Bibel, med början i Vilhelmina kommun i södra Lappland. Förhoppningen är att Bibeln, full av eviga sanningar, ska väcka människors nyfikenhet och att den får bli grunden att bygga livet på.

Då & nu: Bibelns plats i Sverige

KOPPLINGEN mellan Bibeln och Sverige går långt tillbaka i tiden. En gång ansågs vårt land vara ett “kristet land”. Ett land som baserade sina samhälleliga värderingar på biblisk sanning. Verkligheten som vi som samhälle möter idag visar på hur långt vi gått från våra rötter.

Visionen: vilken är drivkraften?

VI ÄR ÖVERTYGADE om att Bibeln är en kraft för att få se vårt land förvandlas. Det är därför vi vill göra det möjligt att återupptäcka Guds ord. Bibeln är relevant för alla människor och alla samhällsområden – det är den grund vi behöver bygga på.

Var med: det finns plats för dig!

PROJEKTET BIBELN TILL ALLA är en plattform som välkomnar alla kristna i Sverige att komma samman i enhet och arbeta för ett gemensamt mål: att erbjuda en Bibel till varje hem. Den första insatsen var i Vilhelmina kommun i maj 2019, nästa är Arjeplog maj 2020.